Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie, zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia: Projektu planu ochronnych dla rezerwatu przyrody "Źródła Tanwi"
Opis:
Data publikacji: 2020-02-18


Osoba publikująca: Informatyk Wojciech Kozłowski
Data publikacji: 2020-02-18
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny