Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Grupa: PETYCJE
Nr pozycji: GPB.6733.1.2019
Nazwa pozycji: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol
Opis: Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol" ? na działkach o nr ewid. 30/1, 32, 33, 34 i 41 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol.
Data publikacji: 2019-01-31


Osoba odpowiedzialna za treść: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba publikująca: Inspektor Marcin Wilczyński
Data publikacji: 2019-01-31
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny