Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów.
Opis:
Data publikacji: 2018-11-15


Osoba odpowiedzialna za treść: Bogusław Bundyra
Osoba publikująca: informatyk Krzysztof Karaś
Data publikacji: 2018-11-15
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny