Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

  Liczba odwiedzin witryny  66641 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9437 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7101 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3137 
FINANSE Budżet 8118 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 698 
FINANSE Projekty budżetu 760 
FINANSE Projekty WPF 697 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6216 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 444 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 104861 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19806 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9017 
SOŁECTWA Sołectwa 7208 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 78287 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 139816 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1830 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12769 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7614 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12350 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6404 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1044 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1643 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1906 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1690 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1747 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2084 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2595 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2717 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2570 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4511 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5151 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5615 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7165 
GMINA NAROL Agroturystyka 7011 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12241 
GMINA NAROL Edukacja 823 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 931 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1381 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1688 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2034 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2230 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2608 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2232 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3323 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2950 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2872 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3014 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2424 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4270 
PRAWO LOKALNE Statut 4415 
PRAWO LOKALNE Podatki 4835 
PRAWO LOKALNE Strategie 5492 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5024 
PRAWO LOKALNE Inne 4603 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4295 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7368 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4504 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4680 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3763 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5784 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1059 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1769 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1679 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1843 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1078 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1195 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1633 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1357 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1850 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2471 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2480 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1067 
PETYCJE Petycje 1848 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1919 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5080 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4692 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4827 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5272 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5062 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5304 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1775 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1891 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1732 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1695 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1642 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 118 
  Ilość odwiedzin: 66641