Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji: GPB.03 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
Podstawa prawna: Art. 217 § 1, 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia: Do 7 dni.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny