Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gospodarka gruntami

Liczba odwiedzin kategorii: 4501

Grażyna Kowalczuk – inspektor
pok. nr 9, I piętro
tel: (016) 63 17 086 wew. 24 (016) 63 17 087 wew. 27
e-mail: grazyna.kowalczuk@narol.pl


Nr. Nazwa pozycji
1 GG.01 Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości
2 GG.02 Sprzedaż lokali na rzecz najemców
3 GG.03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
4 GG.04 Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny