Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2018-01-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2020-07-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2020-03-19
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu, Hucie Różanieckiej, Lipiu, Łówczy, Płazowie i Rudzie Różanieckiej. 2019-11-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-09-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2019-03-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Lipiu. 2019-02-27
  Wykaz nieruchomości -lokal użytkowy przeznaczony do najmu 2019-01-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2018-11-15
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Narol. 2018-11-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hucie Różanieckiej. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Płazowie. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu. 2018-12-07
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-12-07
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-05-26
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-05-26
  WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu 2017-03-30
  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. 2016-12-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Płazów 2016-07-12
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY 2016-06-08
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU JAKO LOKAL UŻYTKOWY 2016-05-12
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - GARAŻE 2015-12-11
  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu, Hucie Różanieckiej i Kadłubiskach. p 2015-12-08
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU 2015-09-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokale użytkowe 2015-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2014-12-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - garaże 2014-12-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu 2014-11-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu i Lipiu 2014-11-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - garaż 2014-09-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-03-17
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2014-02-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Płazowie 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Lipiu, Narolu, Łówczy i Rudzie Różanieckiej 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Lipiu - zbiornik wodny 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Narol 2013-11-25
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na poprawę nieruchomości przyległej 2013-07-22
  Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, oznaczonych jako: część działki nr 521 - pow. 0,85 ha, część działki nr 787 - pow. 1,65 ha i część działki nr 843/1 - pow. 0,50 ha, położonych w Hucie Różanieckiej 2013-03-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2012-12-20
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obręb Kadłubiska, działka nr 274 o pow. 0,02 ha 2012-12-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0090 ha - Jędrzejówka 2012-11-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o pow. 0,0058 ha - Narol 2012-11-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu bez przetargu 2012-09-07
  Ogłoszenie I przetargu ustnego na dzierżawę działki rolnej w Hucie Różanieckiej 2012-06-22
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2011-12-09
  Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej 2011-12-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 562/7 o pow. 0,95 ha, położona w Płazowie 2011-11-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 2311/11 o pow. 0,0058 ha, położonej w Narolu, zabudowanej budynkiem sklepu 2011-10-12
  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działki nr nr: 685, 686 i 687 o łącznej pow. 0,7587 ha, położone w Narolu 2011-10-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 521 o pow. 0,26 ha, położonej w Hucie Różanieckiej 2011-10-12
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Narolu Wsi - na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów. 2011-09-19
  Ogłoszenie I przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 1,00 ha, położonej w Narolu Wsi - z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów 2011-11-04
  Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy - Łówcza 2011-03-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - łąka o pow. 0,18 ha do użyt. rolniczego - Ruda Różaniecka 2010-12-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na poprawę warunków zagospodarowania działek budowlanych 2010-12-02
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Lipsku 2010-12-01
  wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej 2010-12-01
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łówcza- działki nr 638 i nr 642 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Huta Różaniecka - cz. działki nr 787 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Narol- część działek nr:257/1, 6991/, 55/28 i 394 2010-08-05
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Łowczy 2010-08-06
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Huta Różaniecka 2010-04-14
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-23
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2010-02-09
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu 2009-11-30
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - Narol 2009-06-26
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-02-27
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2009-01-28
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2008-12-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-12-08
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2008-11-03
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - piaskownia 2008-07-04
  Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy 2008-05-15
  Wykaz nieruchomości położonych w Narolu, objętych księgą wieczysta Nr 27109, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do d z i e r ż a w y 2008-02-13
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny