Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  767078 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9299 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 6954 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3022 
FINANSE Budżet 7962 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 585 
FINANSE Projekty budżetu 633 
FINANSE Projekty WPF 585 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6041 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 339 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 101379 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 19202 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 8880 
SOŁECTWA Sołectwa 7098 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 73998 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 138223 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 1232 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 12187 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 7176 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 11951 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6297 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 862 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1555 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 1826 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1607 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1673 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 1990 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2509 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2636 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2489 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4423 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5067 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5486 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7076 
GMINA NAROL Agroturystyka 6873 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12106 
GMINA NAROL Edukacja 691 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 761 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1247 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1560 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 1941 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2135 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2517 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2139 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3233 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2873 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 2784 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 2921 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2337 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4172 
PRAWO LOKALNE Statut 4319 
PRAWO LOKALNE Podatki 4725 
PRAWO LOKALNE Strategie 5405 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 4937 
PRAWO LOKALNE Inne 4511 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4200 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7073 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4397 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4602 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3686 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 5616 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 986 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1671 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1587 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1770 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1001 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1111 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1547 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1290 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1782 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2392 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2402 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 993 
PETYCJE Petycje 1634 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 1798 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 4976 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4607 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 4755 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5147 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 4951 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5207 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1690 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 1800 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1649 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1617 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1573 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi
  Ilość odwiedzin: 767078