Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  129627 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9761 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7422 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3405 
FINANSE Budżet 2018 r. 299 
FINANSE Budżet 8428 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 949 
FINANSE Projekty budżetu 1016 
FINANSE Projekty WPF 934 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6527 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 698 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 109367 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21038 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9309 
SOŁECTWA Sołectwa 7529 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 84323 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 143000 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2817 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13797 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8456 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13045 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6622 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1522 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1840 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2080 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1857 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1908 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2261 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2766 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2890 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4688 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5322 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5860 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7364 
GMINA NAROL Agroturystyka 7200 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12454 
GMINA NAROL Edukacja 1045 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1241 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1607 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1886 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2229 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2414 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2789 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2418 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3516 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3118 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3029 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3192 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2599 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4487 
PRAWO LOKALNE Statut 4616 
PRAWO LOKALNE Podatki 5080 
PRAWO LOKALNE Strategie 5691 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5219 
PRAWO LOKALNE Inne 4782 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 64 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4503 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7970 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4712 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4857 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3970 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6122 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1234 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1974 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1851 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2010 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1258 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1344 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1846 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1516 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2013 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2644 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2640 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1218 
PETYCJE Petycje 2218 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2162 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5318 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4919 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5038 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5575 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5293 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5519 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1987 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2133 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1945 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1894 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1867 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 387 
  Ilość odwiedzin: 129627