Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

Kategoria: Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji: GPB.04 Ustalenie adresu nieruchomości
Opłata skarbowa: Brak
Podstawa prawna: Art. 47a ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. NR 193 poz. 1287)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia: Do 7 dni.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny